Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

MLM6110.DT Elementaarmatemaatika põhikoolis

Õppeaine nimetus inglise keeles: Elementary Mathematics in Basic School
Õppeaine maht: 3 EAP
Kontrollivorm: eksam
Vastutav õppejõud: Regina Reinup
Ainekaart: https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/MLM6110.DT
Ainekaart inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/MLM6110.DT
Kavandatud kursused Toimunud kursused