Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

MLM6122.DT Rakenduslik matemaatika II

Õppeaine nimetus inglise keeles: Applied Mathematics II
Õppeaine maht: 3 EAP
Kontrollivorm: eksam
Vastutav õppejõud: Tiiu Kaljas
Ainekaart: https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/MLM6122.DT
Ainekaart inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/MLM6122.DT
Kavandatud kursused Toimunud kursused