Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

MLM6202.DT Diskreetne matemaatika

Õppeaine nimetus inglise keeles: Discrete Mathematics
Õppeaine maht: 5 EAP
Kontrollivorm: eksam
Vastutav õppejõud: Anna Šeletski
Ainekaart: https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/MLM6202.DT
Ainekaart inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/MLM6202.DT
Kavandatud kursused Toimunud kursused