Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

MLM6203.DT Algebra I

Õppeaine nimetus inglise keeles: Algebra I
Õppeaine maht: 5 EAP
Kontrollivorm: eksam
Vastutav õppejõud: Tatjana Tamberg
Ainekaart: https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/MLM6203.DT
Ainekaart inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/MLM6203.DT
Kavandatud kursused Toimunud kursused