Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppeained | Õppejõud | Avaldused | Päringud

MLM6204.DT Analüütiline geomeetria

Õppeaine nimetus inglise keeles: Analytical Geometry
Õppeaine maht: 4 EAP
Kontrollivorm: eksam
Vastutav õppejõud: Tõnu Tõnso
Ainekaart: https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/MLM6204.DT
Ainekaart inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/MLM6204.DT
Süsteem ei näita kaasõppejõude ja vabaainena avatud ainekursuseid.