Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

MLM6205.DT Algebra II

Õppeaine nimetus inglise keeles: Algebra II
Õppeaine maht: 4 EAP
Kontrollivorm: eksam
Vastutav õppejõud: Tatjana Tamberg
Ainekaart: https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/MLM6205.DT
Ainekaart inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/MLM6205.DT
Kavandatud kursused Toimunud kursused
 

Sügis 2019

Õppekavaversioon Õppekava nimetus Vastutav õppejõud  
MLMB/17.DT Matemaatika Mart Abel  
Kursuseprogramm(.pdf)