Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

MLM6215.DT Teisenduste rühmad geomeetrias

Õppeaine nimetus inglise keeles: Transformation Groups in Geometry
Õppeaine maht: 5 EAP
Kontrollivorm: eksam
Vastutav õppejõud: Tatjana Tamberg
Ainekaart: https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/MLM6215.DT
Ainekaart inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/MLM6215.DT
Kavandatud kursused Toimunud kursused