Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

MLM6218.DT Seminaritöö

Õppeaine nimetus inglise keeles: Research Paper
Õppeaine maht: 3 EAP
Kontrollivorm: arvestus
Vastutav õppejõud:
Ainekaart: https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/MLM6218.DT
Ainekaart inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/MLM6218.DT
Kavandatud kursused Toimunud kursused