Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

MLM6230.DT Planeerimise ja juhtimise matemaatilised meetodid

Õppeaine nimetus inglise keeles: Mathematical Methods in Management
Õppeaine maht: 5 EAP
Kontrollivorm: eksam
Vastutav õppejõud:
Ainekaart: https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/MLM6230.DT
Ainekaart inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/MLM6230.DT
Kavandatud kursused Toimunud kursused