Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

MLM6249.DT Seminar algebra, geomeetria või nende rakenduste valdkonnas

Õppeaine nimetus inglise keeles: Seminar in Algebra/ Geometry and its Applications
Õppeaine maht: 3 EAP
Kontrollivorm: arvestus
Vastutav õppejõud: Maria Zeltser
Ainekaart: https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/MLM6249.DT
Ainekaart inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/MLM6249.DT
Kavandatud kursused Toimunud kursused