Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

MLM6250.DT Praktika algebra, geomeetria või nende rakenduste valdkonnas

Õppeaine nimetus inglise keeles: Practice : Algebra, Geometry or Their Applications
Õppeaine maht: 3 EAP
Kontrollivorm: arvestus
Vastutav õppejõud: Tatjana Tamberg
Ainekaart: https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/MLM6250.DT
Ainekaart inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/MLM6250.DT
Kavandatud kursused Toimunud kursused