Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppeained | Õppejõud | Avaldused | Päringud

MLM6301.DT Optimeerimine majanduses

Õppeaine nimetus inglise keeles: Optimization in Economics
Õppeaine maht: 6 EAP
Kontrollivorm: eksam
Vastutav õppejõud: Andi Kivinukk
Ainekaart: https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/MLM6301.DT
Ainekaart inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/MLM6301.DT

Sügis 2019

Õppekavaversioon Õppekava nimetus Vastutav õppejõud  
MLMB/17.DT Matemaatika Alar Leibak  

Sügis 2020

Õppekavaversioon Õppekava nimetus Vastutav õppejõud  
MLMB/18.DT Matemaatika, majandusmatemaatika ja andmeanalüüs  

Sügis 2021

Õppekavaversioon Õppekava nimetus Vastutav õppejõud  
MLMB/19.DT Matemaatika, majandusmatemaatika ja andmeanalüüs  
Süsteem ei näita kaasõppejõude ja vabaainena avatud ainekursuseid.