Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppeained | Õppejõud | Avaldused | Päringud

MLM6302.DT Statistilised meetodid majanduses

Õppeaine nimetus inglise keeles: Statistical Methods in Economics
Õppeaine maht: 6 EAP
Kontrollivorm: arvestus
Vastutav õppejõud: Maria Zeltser
Ainekaart: https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/MLM6302.DT
Ainekaart inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/MLM6302.DT
Süsteem ei näita kaasõppejõude ja vabaainena avatud ainekursuseid.