Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

MLM6303.DT Finantsmatemaatika

Õppeaine nimetus inglise keeles: Financial Arithmetic
Õppeaine maht: 6 EAP
Kontrollivorm: arvestus
Vastutav õppejõud: Maria Zeltser
Ainekaart: https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/MLM6303.DT
Ainekaart inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/MLM6303.DT
Kavandatud kursused Toimunud kursused