Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppeained | Õppejõud | Avaldused | Päringud

MLM6405.DT Praktika matemaatikas II

Õppeaine nimetus inglise keeles: Work Placement in Mathematics II
Õppeaine maht: 3 EAP
Kontrollivorm: arvestus
Vastutav õppejõud: Andi Kivinukk
Ainekaart: https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/MLM6405.DT
Ainekaart inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/MLM6405.DT

Kevad 2020

Õppekavaversioon Õppekava nimetus Vastutav õppejõud  
MLMB/17.DT Matemaatika Mart Abel  
Süsteem ei näita kaasõppejõude ja vabaainena avatud ainekursuseid.