Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

MLM6505.DT Matemaatilise analüüsi valitud peatükke

Õppeaine nimetus inglise keeles: Selected Topics in Mathematical Analysis
Õppeaine maht: 3 EAP
Kontrollivorm: arvestus
Vastutav õppejõud: Andi Kivinukk
Ainekaart: https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/MLM6505.DT
Ainekaart inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/MLM6505.DT
Kavandatud kursused Toimunud kursused
 

Sügis 2020

Õppekavaversioon Õppekava nimetus Vastutav õppejõud  
MLMB/18.DT Matemaatika, majandusmatemaatika ja andmeanalüüs  

Sügis 2021

Õppekavaversioon Õppekava nimetus Vastutav õppejõud  
MLMB/19.DT Matemaatika, majandusmatemaatika ja andmeanalüüs