Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

MLM6666.DT Planeerimise ja juhtimise matemaatilised meetodid

Õppeaine nimetus inglise keeles: Mathematical Methods in Management
Õppeaine maht: 6 EAP
Kontrollivorm: arvestus
Vastutav õppejõud:
Ainekaart: https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/MLM6666.DT
Ainekaart inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/MLM6666.DT
Kavandatud kursused Toimunud kursused