Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

MLM7006.DT Reaalmuutuja funktsioonide teooria

Õppeaine nimetus inglise keeles: Theory of the Functions of a Real Variable
Õppeaine maht: 6 EAP
Kontrollivorm: eksam
Vastutav õppejõud:
Ainekaart: https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/MLM7006.DT
Ainekaart inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/MLM7006.DT
Kavandatud kursused Toimunud kursused