Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

MLM7012.DT Fourier´ analüüs ja lähendamine

Õppeaine nimetus inglise keeles: Fourier´ Analysis and Approximation
Õppeaine maht: 6 EAP
Kontrollivorm: eksam
Vastutav õppejõud: Andi Kivinukk
Ainekaart: https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/MLM7012.DT
Ainekaart inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/MLM7012.DT
Kavandatud kursused Toimunud kursused