Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

MLM7102.DT Elementaarmatemaatika valitud peatükke

Õppeaine nimetus inglise keeles: Selected Topics from Elementary Mathematics
Õppeaine maht: 3 EAP
Kontrollivorm: arvestus
Vastutav õppejõud: Madis Lepik
Ainekaart: https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/MLM7102.DT
Ainekaart inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/MLM7102.DT
Kavandatud kursused Toimunud kursused