Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

MLM7109.DT Matemaatika didaktika valitud peatükke

Õppeaine nimetus inglise keeles: Selected Topics in Mathematics Didactics
Õppeaine maht: 2 EAP
Kontrollivorm: arvestus
Vastutav õppejõud: Tiiu Kaljas
Ainekaart: https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/MLM7109.DT
Ainekaart inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/MLM7109.DT
Kavandatud kursused Toimunud kursused