Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

MLM7122.DT Valikseminar II

Õppeaine nimetus inglise keeles: Master Seminar II
Õppeaine maht: 2 EAP
Kontrollivorm: arvestus
Vastutav õppejõud: Madis Lepik
Ainekaart: https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/MLM7122.DT
Ainekaart inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/MLM7122.DT
Kavandatud kursused Toimunud kursused