Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

MLM7166.DT Digivahendid matemaatikaõppes

Õppeaine nimetus inglise keeles: Digital Tools in Teaching Mathematics
Õppeaine maht: 4 EAP
Kontrollivorm: arvestus
Vastutav õppejõud: Jüri Kurvits
Ainekaart: https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/MLM7166.DT
Ainekaart inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/MLM7166.DT
Kavandatud kursused Toimunud kursused
 

Kevad 2021

Õppekavaversioon Õppekava nimetus Vastutav õppejõud  
KAKLI/19.HR Klassiõpetaja