Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

MLM7196.DT Kõrvaleriala praktika

Õppeaine nimetus inglise keeles: Professional Placement
Õppeaine maht: 3 EAP
Kontrollivorm: arvestus
Vastutav õppejõud: Tiiu Kaljas
Ainekaart: https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/MLM7196.DT
Ainekaart inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/MLM7196.DT
Kavandatud kursused Toimunud kursused
 

Kevad 2022

Õppekavaversioon Õppekava nimetus Vastutav õppejõud  
KAKLI/19.HR Klassiõpetaja