Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

MLM7202.DT Algebra III

Õppeaine nimetus inglise keeles: Algebra III
Õppeaine maht: 6 EAP
Kontrollivorm: eksam
Vastutav õppejõud: Mart Abel
Ainekaart: https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/MLM7202.DT
Ainekaart inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/MLM7202.DT
Kavandatud kursused Toimunud kursused