Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

MLM7215.DT Mitmemõõtmeline statistika

Õppeaine nimetus inglise keeles: Multivariate Statistics
Õppeaine maht: 5 EAP
Kontrollivorm: eksam
Vastutav õppejõud: Maria Zeltser
Ainekaart: https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/MLM7215.DT
Ainekaart inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/MLM7215.DT
Kavandatud kursused Toimunud kursused