Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

MLM7217.DT Dünaamilised süsteemid

Õppeaine nimetus inglise keeles: Dynamical Systems
Õppeaine maht: 4 EAP
Kontrollivorm: arvestus
Vastutav õppejõud: Andi Kivinukk
Ainekaart: https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/MLM7217.DT
Ainekaart inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/MLM7217.DT
Kavandatud kursused Toimunud kursused