Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

MLM7218.DT Väljateooria elemendid

Õppeaine nimetus inglise keeles: Introduction to Vector Field Theory
Õppeaine maht: 4 EAP
Kontrollivorm: eksam
Vastutav õppejõud: Maria Zeltser
Ainekaart: https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/MLM7218.DT
Ainekaart inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/MLM7218.DT
Kavandatud kursused Toimunud kursused