Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

MLM7223.DT Matemaatiline loogika ja algoritmiteooria

Õppeaine nimetus inglise keeles: Mathematical Logics and Algorithms
Õppeaine maht: 5 EAP
Kontrollivorm: eksam
Vastutav õppejõud: Tatjana Tamberg
Ainekaart: https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/MLM7223.DT
Ainekaart inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/MLM7223.DT
Kavandatud kursused Toimunud kursused