Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

MLM7297.DT Magistritöö seminar algebra, geomeetria ja rakendusmatemaatika valdkonnas I

Õppeaine nimetus inglise keeles: Master´s Thesis Seminar in Algebra, Geometry and Applied Mathematics I
Õppeaine maht: 3 EAP
Kontrollivorm: arvestus
Vastutav õppejõud: Mart Abel
Ainekaart: https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/MLM7297.DT
Ainekaart inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/MLM7297.DT
Kavandatud kursused Toimunud kursused