Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

MLM7299.DT Praktika algebra, geomeetria või rakendusmatemaatika valdkonnas

Õppeaine nimetus inglise keeles: Professional Placement in the Area of Algebra, Geometry or Applied Mathematics
Õppeaine maht: 6 EAP
Kontrollivorm: arvestus
Vastutav õppejõud: Mart Abel
Ainekaart: https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/MLM7299.DT
Ainekaart inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/MLM7299.DT
Kavandatud kursused Toimunud kursused