Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

MLM7300.DT Arvuteooria ja algebra

Õppeaine nimetus inglise keeles: Elementary Number Theory and Algebra
Õppeaine maht: 5 EAP
Kontrollivorm: eksam
Vastutav õppejõud: Jüri Kurvits
Ainekaart: https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/MLM7300.DT
Ainekaart inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/MLM7300.DT
Kavandatud kursused Toimunud kursused