Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

MLM7301.DT Diferentsiaal- ja integraalarvutus

Õppeaine nimetus inglise keeles: Calculus
Õppeaine maht: 5 EAP
Kontrollivorm: eksam
Vastutav õppejõud: Jüri Kurvits
Ainekaart: https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/MLM7301.DT
Ainekaart inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/MLM7301.DT
Kavandatud kursused Toimunud kursused