Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

MLM7305.DT Matemaatika ja füüsika õpetamise metoodika II

Õppeaine nimetus inglise keeles: Teaching Methods of Mathematics and Physics II
Õppeaine maht: 5 EAP
Kontrollivorm: eksam
Vastutav õppejõud:
Ainekaart: https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/MLM7305.DT
Ainekaart inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/MLM7305.DT
Kavandatud kursused Toimunud kursused