Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

MLM7400.DT Magistritöö

Õppeaine nimetus inglise keeles: Master Thesis
Õppeaine maht: 18 EAP
Kontrollivorm: eksam
Vastutav õppejõud: Madis Lepik
Ainekaart: https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/MLM7400.DT
Ainekaart inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/MLM7400.DT
Kavandatud kursused Toimunud kursused