Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

MLM7402.DT Elementaarmatemaatika P2

Õppeaine nimetus inglise keeles: Elementary Mathematics P2
Õppeaine maht: 3 EAP
Kontrollivorm: arvestus
Vastutav õppejõud: Jüri Kurvits
Ainekaart: https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/MLM7402.DT
Ainekaart inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/MLM7402.DT
Kavandatud kursused Toimunud kursused
 

Kevad 2020

Õppekavaversioon Õppekava nimetus Vastutav õppejõud  
IFIOM/19.DT Informaatikaõpetaja Jüri Kurvits  
MLMOM/19.DT Matemaatikaõpetaja (Põhikooli matemaatikaõpetaja) Jüri Kurvits