Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

MLM8026.DT Matemaatika erialakirjanduse seminar II

Õppeaine nimetus inglise keeles: Seminar in Professional Mathematical Literature II
Õppeaine maht: 6 EAP
Kontrollivorm: eksam
Vastutav õppejõud:
Ainekaart: https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/MLM8026.DT
Ainekaart inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/MLM8026.DT
Kavandatud kursused Toimunud kursused