Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

MLM8201.DT Dünaamilised süsteemid ja numbriline modelleerimine

Õppeaine nimetus inglise keeles: Dynamical Systems and Numerical Modelling
Õppeaine maht: 6 EAP
Kontrollivorm: eksam
Vastutav õppejõud:
Ainekaart: https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/MLM8201.DT
Ainekaart inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/MLM8201.DT
Kavandatud kursused Toimunud kursused