Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

MLM8202.DT Funktsionaalanalüüsi rakendused

Õppeaine nimetus inglise keeles: Applications of Functional Analysis
Õppeaine maht: 4 EAP
Kontrollivorm: eksam
Vastutav õppejõud:
Ainekaart: https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/MLM8202.DT
Ainekaart inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/MLM8202.DT
Kavandatud kursused Toimunud kursused