Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

MLM8210.DT Matemaatika erialaseminar I

Õppeaine nimetus inglise keeles: Seminar in Mathematics I
Õppeaine maht: 6 EAP
Kontrollivorm: eksam
Vastutav õppejõud:
Ainekaart: https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/MLM8210.DT
Ainekaart inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/MLM8210.DT
Kavandatud kursused Toimunud kursused