Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

RAS7741.YK Andmeanalüütika R-keeles

Õppeaine nimetus inglise keeles: Data analytics in R-language
Õppeaine maht: 4 EAP
Kontrollivorm: eksam
Vastutav õppejõud:
Ainekaart: https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/RAS7741.YK
Ainekaart inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/RAS7741.YK
Kavandatud kursused Toimunud kursused
 

Sügis 2020

Õppekavaversioon Õppekava nimetus Vastutav õppejõud  
DTOSM/19.DT Avatud ühiskonna tehnoloogiad en