Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

RIM6101.YK Ettevõtlus ja majandus

Õppeaine nimetus inglise keeles: Entrepreneurship and Economics
Õppeaine maht: 6 EAP
Kontrollivorm: arvestus
Vastutav õppejõud:
Ainekaart: https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/RIM6101.YK
Ainekaart inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/RIM6101.YK
Kavandatud kursused Toimunud kursused
 

Kevad 2020

Õppekavaversioon Õppekava nimetus Vastutav õppejõud  
IFIOM/19.DT Informaatikaõpetaja