Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

RIT6101.YK Riik, poliitika ja valitsemine

Õppeaine nimetus inglise keeles: State, Politics and Government
Õppeaine maht: 6 EAP
Kontrollivorm: arvestus
Vastutav õppejõud:
Ainekaart: https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/RIT6101.YK
Ainekaart inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/RIT6101.YK
Kavandatud kursused Toimunud kursused
 

Sügis 2020

Õppekavaversioon Õppekava nimetus Vastutav õppejõud  
IFIOM/19.DT Informaatikaõpetaja