Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

RIT7504.YK Magistriseminar

Õppeaine nimetus inglise keeles: Master´s Thesis Seminar
Õppeaine maht: 6 EAP
Kontrollivorm: arvestus
Vastutav õppejõud:
Ainekaart: https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/RIT7504.YK
Ainekaart inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/RIT7504.YK
Kavandatud kursused Toimunud kursused
 

Kevad 2020

Õppekavaversioon Õppekava nimetus Vastutav õppejõud  
DTOSM/19.DT Avatud ühiskonna tehnoloogiad en