Eesti keeles | In English
Study programmes | Lecturers | Final theses | Applications | Queries

Course cards without a responsible lecturer

This query lists all courses by the school, which do not have a responsible lecturer specified in the course card or have multiple responsible lecturers listed.

Course code Course title ECTS
COD1.DT Digitaalinformatsiooni korraldus 15
COD2.DT Juurdepääs digitaalraamatukogudele 15
COD3.DT Digitaalraamatukogude kasutajad ja kasutamine: kvantitatiivne ja kvalitatiivne hindamine 15
DTI8001.DT Erialane rakenduslik tegevus 6
DTI8002.DT Ülikoolipraktika 6
DTI8004.DT Eriala individuaalaine 6
DTI8005.DT Doktoritöö 180
IFI6014.DT Operatsioonisüsteemid 3
IFI6025.DT Seminaritöö 4
IFI6050.DT Bakalaureusetöö 9
IFI6063.DT Infotehnoloogia eetilised, sotsiaalsed ja professionaalsed aspektid 4
IFI6072.DT Arvutiriistvara 3
IFI6095.DT Veebiraamistikud 3
IFI6100.DT Bakalaureusetöö 6
IFI6103.DT Vabavara paketid ja praktikad 4
IFI6203.DT Robootika 4
IFI6216.DT Bakalaureusetöö 12
IFI7014.DT Magistritöö 15
IFI7017.DT Informaatika pedagoogiline praktika 3
IFI7027.DT Erialane rakenduslik tegevus 6
IFI7040.DT Magistritöö 30
IFI7041.DT Andmeanalüüs: statistiline andmestik ja kirjeldav statistika 4
IFI7044.DT Andmeanalüüs: üldistav statistika 4
IFI7052.DT Õpikeskkonnad ja õpivõrgustikud 3
IFI7056.DT Haridustehnoloogilised uuringud ja evalvatsioon 4
IFI7057.DT Haridustehnoloogiline nõustamine 3
IFI7064.DT Õpihaldussüsteemid 3
IFI7065.DT Magistritöö seminar I 3
IFI7066.DT Magistritöö seminar II 3
IFI7070.DT Statistilised järeldused uurimistöös 3
IFI7080.DT Haridustehnoloogia I 3
IFI7081.DT Haridustehnoloogia II 3
IFI7082.DT Haridustehnoloogia III 3
IFI7088.DT Riistvara koolis 4
IFI7089.DT Magistritöö 24
IFI7090.DT Nutiseadmete pedagoogilised ja rakenduslikud aspektid 4
IFI7155.DT Kasutajakogemuse hindamine 5
IFI7163.DT Digitaalsete mängude disain 5
IFI7166.DT Semantilised tarkvaralahendused 4
IFI7170.DT Disain kasutaja kaasamiseks 4
IFI7171.DT Inimese ja arvuti interaktsiooni filosoofilised aspektid 4
IFI7175.DT Jätkusuutlikkus inimese ja arvuti interaktsioonis 4
IFI7176.DT Uurimismeetodid inimese-arvuti interaktsioonis 4
IFI7185.DT Infoarhitektuur 4
IFI7201.DT Digiajastu kirjaoskus 4
IFI7212.DT Kvantitatiivne andmeanalüüs 6
IFI7214.DT Disaini- ja arenduslabor 4
IFI7303.DT Füsioloogia-põhine ja afektiivne tarkvaraarendus 4
IFI7304.DT Taju ja tähelepanu digitaalses meedias 4
IFI7305.DT Tunnetus ja emotsioon digitaalses meedias 4
IFI7309.DT Interaktiivsete tarkvarasüsteemide loomine 4
IFI7310.DT Kasutajakogemuse hindamine 4
IFI7324.DT Enesemääratletud õppimine digitaalsetes tõsimängudes 4
IFI7401.DT Kollektiivne intelligentsus sotsiotehnilistes süsteemides 6
IFI7403.DT Andmepõhine otsustamine ja muutuste juhtimine organisatsioonis 6
IFI7409.DT Tarkvarasüsteemide osalusdisain 6
IFI8105.DT Doktoritöö 180
IFI8108.DT Eriala individuaalaine 6
IFI8112.DT Lõppkasutajast lähtuv tarkvaradisain 4
INT6001.DT Infootsing: allikad ja meetodid 4
INT6002.DT Sissejuhatus infoteadustesse 6
INT6003.DT Infoteaduste uurimismeetodid 6
INT6009.DT Infoallikad ja infootsing 6
INT6027.DT Bakalaureuseeksam 6
INT6031.DT Elektrooniline kirjastamine 5
INT6032.DT Kultuuripärand: juurdepääs ja säilitamine 5
INT6046.DT Informatsiooninduse areng ja ajalugu 4
INT6048.DT Metaandmete loomine ja rakendused 4
INT6051.DT Info- ja mäluasutuste juhtimine 4
INT6054.DT Arhiivinduse teooria ja ajalugu 4
INT6056.DT Arhivaalide säilitamine 5
INT6068.DT Bakalaureusetöö 12
INT6075.DT Kogude arendus ja haldus 6
INT6078.DT Mäluasutuste juhtimine ja turundus 6
INT7044.DT Magistrieksam 15
INT7045.DT Info- ja teadmusjuhtimine 15
INT7086.DT Dokumendihalduse ja arhiivinduse arengulugu 4
INT7096.DT Infoteaduse teooriad ja metodoloogiad 6
INT7099.DT Infotegevuse juhtimine ja hindamine 4
INT7106.DT Dokumendi- ja arhiivihalduse üldprintsiibid 4
INT7115.DT Digitaalne informatsioon ja selle haldamine 4
INT7116.DT Digitaalsete kogude arendus 4
INT7119.DT Dokumentaalne ja digitaalne kultuuripärand 4
INT7120.DT Mäluasutuste spetsiifika ja infosüsteemid 4
INT7121.DT Töö kultuuripärandi kollektsioonidega 4
INT7122.DT Raamatuteadus 4
INT7124.DT Säilitamisteadus 4
INT7125.DT Dokumentaalse kultuuripärandi haldamise praktika 4
INT7131.DT Arhiivihaldus 4
INT7133.DT Magistritöö 30
INT7154.DT Info- ja teadmusühiskonna käsitlused, süsteemid ja tehnoloogiad 4
INT8002.DT Konverentsiettekanne 3
INT8003.DT Erialane rakenduslik tegevus 3
INT8004.DT Uurimistöö juhendamine 3
INT8005.DT Uurimistöö retsenseerimine/oponeerimine 4
INT8006.DT Erialane õppetöö I 3
INT8009.DT Infoteaduse erikursus I 6
INT8010.DT Infoteaduse erikursus II 6
INT8011.DT Doktoriseminar: ettekanne 6
INT8013.DT Doktoriseminar: osalemine I 2
INT8014.DT Doktoriseminar: osalemine II 2
INT8015.DT Teadusartikli avaldamine 6
INT8016.DT Magistritöö juhendamine 6
INT8017.DT Erialane õppetöö II 6
INT8018.DT Doktoriseminar: retsenseerimine 3
INT8020.DT Praktiline teadusloome sotsiaalteadustes 6
INT8021.DT Doktoriseminar: retsenseerimine 4
INT8022.DT Terminoloogiaseminar 2
INT8023.DT Erialaseminar I 4
INT8024.DT Erialaseminar II 2
INT8025.DT Kvalifikatsioonieksam infoteaduses 6
INT8026.DT Erialane teadus- ja arendustegevus 3
INT8027.DT Erialane õppetöö I 3
INT8028.DT Uurimistöö juhendamine 6
MLM6000.DT Bakalaureusetöö 12
MLM6018.DT Seminaritöö 3
MLM6020.DT Bakalaureusetöö 7
MLM6040.DT Bakalaureusetöö 6
MLM6218.DT Seminaritöö 3
MLM6230.DT Planeerimise ja juhtimise matemaatilised meetodid 5
MLM6236.DT Rakenduslik geomeetria 4
MLM6312.DT Kompleksmuutuja funktsioonid 6
MLM6313.DT Tõenäosusteooria ja matemaatiline statistika II 6
MLM6403.DT Tõenäosusteooria ja matemaatiline statistika 6
MLM6406.DT Pidevad struktuurid 6
MLM6407.DT Diferentsiaalgeomeetria 6
MLM6666.DT Planeerimise ja juhtimise matemaatilised meetodid 6
MLM7001.DT Funktsionaalanalüüs 5
MLM7006.DT Reaalmuutuja funktsioonide teooria 6
MLM7011.DT Matemaatilise analüüsi valitud peatükke 6
MLM7101.DT Matemaatika ajalugu 3
MLM7133.DT Matemaatika didaktika koolipraktikas 3
MLM7150.DT Bakalaureusetöö 15
MLM7171.DT Magistritöö 16
MLM7188.DT Magistritöö 15
MLM7200.DT Magistritöö 24
MLM7214.DT Diferentsiaalgeomeetria 5
MLM7288.DT Magistritöö 30
MLM7304.DT Matemaatika ja füüsika õpetamise metoodika I 5
MLM7305.DT Matemaatika ja füüsika õpetamise metoodika II 5
MLM7306.DT Matemaatika ja füüsika õpetamise metoodika III 5
MLM8002.DT Harmooniline analüüs ja funktsioonide lähendamine 4
MLM8004.DT Harmooniline analüüs ja funktsioonide lähendamine 6
MLM8020.DT Matemaatika erialaseminar II 6
MLM8021.DT Matemaatika erialakirjanduse seminar I 6
MLM8024.DT Matemaatika erialaseminar II 9
MLM8026.DT Matemaatika erialakirjanduse seminar II 6
MLM8032.DT Funktsionaalanalüüsi rakendused 6
MLM8201.DT Dünaamilised süsteemid ja numbriline modelleerimine 6
MLM8202.DT Funktsionaalanalüüsi rakendused 4
MLM8210.DT Matemaatika erialaseminar I 6
MLM8211.DT Matemaatika erialakirjanduse seminar I 6
MLM8224.DT Matemaatika erialaseminar I 3
MLM8225.DT Matemaatika erialaseminar II 3

154 courses in total.