Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

IFI6047.DT Digifotograafia alused

Õppeaine nimetus inglise keeles: Basics of Digital Photography
Õppeaine maht: 3 EAP
Kontrollivorm: arvestus
Vastutav õppejõud: Mati Mõttus
Ainekaart: https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/IFI6047.DT
Ainekaart inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/IFI6047.DT
Kavandatud kursused Toimunud kursused
 

Sügis 2019

Õppekavaversioon Õppekava nimetus Vastutav õppejõud  
BFRB/17.FK Ristmeedia filmis ja televisioonis Mati Mõttus