Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

IFI6053.DT 3D mudelid ja CAM

Õppeaine nimetus inglise keeles: 3D Models and CAM
Õppeaine maht: 3 EAP
Kontrollivorm: eksam
Vastutav õppejõud: Kalle Kivi
Ainekaart: https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/IFI6053.DT
Ainekaart inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/IFI6053.DT
Kavandatud kursused Toimunud kursused