Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

IFI6085.DT Uurimisseminar I

Õppeaine nimetus inglise keeles: Research Seminar I
Õppeaine maht: 2 EAP
Kontrollivorm: arvestus
Vastutav õppejõud: Martin Sillaots
Ainekaart: https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/IFI6085.DT
Ainekaart inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/IFI6085.DT
Kavandatud kursused Toimunud kursused