Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

IFI6094.DT Kasutajakeskse disaini meetodid

Õppeaine nimetus inglise keeles: User-Centered Design Methods
Õppeaine maht: 3 EAP
Kontrollivorm: eksam
Vastutav õppejõud: Hans Põldoja
Ainekaart: https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/IFI6094.DT
Ainekaart inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/IFI6094.DT
Kavandatud kursused Toimunud kursused