Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

IFI6105.DT 3D modelleerimine II

Õppeaine nimetus inglise keeles: 3D Modelling II
Õppeaine maht: 4 EAP
Kontrollivorm: eksam
Vastutav õppejõud: Kalle Kivi
Ainekaart: https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/IFI6105.DT
Ainekaart inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/IFI6105.DT
Kavandatud kursused Toimunud kursused
 

Kevad 2018

Õppekavaversioon Õppekava nimetus Vastutav õppejõud  
KUIKB/16.LT Integreeritud tehnoloogiad ja käsitöö Kalle Kivi  

Kevad 2019

Õppekavaversioon Õppekava nimetus Vastutav õppejõud  
IFIFB/16.DT Informaatika Kalle Kivi